Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej został powołany przez Naczelną Radę Lekarską w 2008 r. Ośrodek organizuje szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie umiejętności społecznych, zwanych także kompetencjami miękkimi. Zalicza się do nich komunikację między ludźmi, umiejętność współpracy, motywowanie, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, a także rozwiązywanie konfliktów i budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych. Kształcenie w zakresie kompetencji miękkich rozwija i wzmacnia umiejętność budowania relacji lekarz-pacjent, lekarz-lekarz oraz lekarz-przedstawiciele innych profesji. Brak umiejętności w tym zakresie może być przyczyną problemów osobistych i trudności w pracy. Powszechnie uznawany jest też za najczęstszy powód roszczeń i odpowiedzialności zawodowej. Potrzebę zdobywania i doskonalenia umiejętności komunikacyjnych podkreślają niemal wszyscy lekarze, którzy stykają się z tą problematyką. Gwarancją jest osiągnięcie wzrostu poziomu satysfakcji pacjentów z leczenia, nawet kilkukrotny wzrost efektywności pracy, zwiększenie liczby kompleksowych leczeń, ograniczenie odkładania i niedokańczania leczenia oraz przychodzenie pacjentów na systematyczne wizyty kontrolne. Fundamentem naszej wiedzy jest szereg badań: przeanalizowaliśmy postępowanie ok. 200 lekarzy w swoich gabinetach oraz przeprowadziliśmy pogłębione wywiady z ok. 100 pacjentami i lekarzami. Na grupie przeszło 500 pacjentów wykonaliśmy największe w Polsce badania kwestionariuszowe na temat ok. 30 czynników kształtujących poziom satysfakcji pacjenta z wizyty.Szkolenia ukazują psychologiczny mechanizm kształtowania świadomości stomatologicznej pacjentów i uczą, jak wykorzystać tę wiedzę dla ich dobra. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej, poza prowadzeniem bezpłatnych szkoleń dla lekarzy, ma także zadanie zbierania i opiniowania wniosków o dotacje do doskonalenia zawodowego organizowanego przez okręgowe izby lekarskie.  ...
Kursy masażu – fizjoterapia

Kursy masażu – fizjoterapia

Kursy masażu prowadzone są przez fizjoterapeutów, rehabilitantów z dużym doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym są swietnym rozwiązaniem dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz odświeżyć wiedzę. Wykłady z anatomii człowieka oraz wprowadzenia do masażu w oparciu o specjalnie opracowany dla Państwa skrypt. Na zajęciach praktycznych słuchacze poznają wszystkie techniki wyżej wymienionych masaży. Po ukończończeniu kursu i pozytywnym złożeniu egzaminu absolwent otrzymuje Dyplom ukończenia kursu masażu (ze zdjęciem) w języku polsko-angielskim, oraz Zaświadczenie ukończenia kursu (druk MEN) uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie masażu, odpowiadającego programowi ukończonego kursy. Każdy pozna zespoły ruchów wywierających ucisk na tkanki i polegający na wykorzystaniu przez masażystę określonych ruchów w określonym tempie i z odpowiednią siłą zgodnie z przebiegiem mięśni, tkanek, naczyń krwionośnych i limfatycznych, od ich obwodu do serca. W PROGRAMIE: drenaż limfatyczny diagnostyka segmentarna opracowanie segmentarne grzbietu i klatki opracowanie wybranych punktów spustowych masaż centryfugalny elementy terapii tkanek miękkich podstawy współczesnej kinezyterapii kinezjologia praktyczna Masaż stosuje się dla złagodzenia sztywności, napięcia i bólu mięśni (zalecany szczególnie sportowcom dla rozluźnienia mięśni przed zawodami, a po zawodach – dla złagodzenia bólu po wysiłku fizycznym), migrenowego i napięciowego bólu głowy oraz bólu lędźwiowo-krzyżowego, dla ogólnego odprężenia, dla przezwyciężenia stresu. Masaż leczniczy może usuwać skurcze nóg. Masowanie pleców i ramion pomaga kobietom w bólach porodowych. Na zajęciach zapewnione są wszelkie akcesoria do masażu, literaturę z zakresu masażu i anatomii człowieka. Każdy absolwent ma możliwość zakupienia stołu do masażu (f-my HABYS) w bardzo atrakcyjnych cenach ! W Polsce wielu wybitnych fachowców z zakresu rehabilitacji leczniczej zajmuje się propagowaniem masażu, jednak program studiów medycznych jest w dalszym ciągu bardzo ubogi w elementy rehabilitacji i masażu. Słuchacze, którzy pozytywnie ukończyli kurs masażu o profilu rozszerzonym, mogą przystąpić do zajęć w kolejnym semestrze – Kurs II st. z elementami współczesnej fizjoterapii rozszerzający dotychczasowo poznane techniki masażu, poruszający najnowsze zagadnienia z dziedziny nowoczesnego masażu, technik manualnych, współczesnej fizjoterapii oraz szeroki zakres diagnostyki, niezbędej podczas pracy z pacjentem.   Źródło: heros.pl...
Resuscytacja – szkolenia i kursy

Resuscytacja – szkolenia i kursy

Resuscytacja u osób dorosłych jest przeznaczona są dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Zgodnie z wymogami PRC i ERC, uczestnicy szkolenia minimum miesiąc przed terminem szkolenia otrzymują podręcznik z zakresu ALS oraz test wstępny (tzw. PRE-TEST). Ćwiczenia prowadzone są w grupach 6-osobowych – na grupę przypada dwóch instruktorów Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Pozytywne zaliczenie ćwiczeń oraz dwuczęściowego egzaminu końcowego gwarantuje otrzymanie certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. W przypadku nie zaliczenia jednego z testów praktycznego lub teoretycznego daje możliwość jego poprawy w ciągu 3 miesięcy podczas dowolnie wybranego szkolenia ALS na terenie Polski oraz uzyskania certyfikatu. Jeśli nie uda się zaliczyć kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.     Resuscytacja i cele szkolenia: standaryzacja resuscytacji u osób dorosłych, wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych w szpitalach oraz zespołów ratownictwa medycznego; rozpoznanie pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia, identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających zatrzymaniu krążenia; rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia, elementy komunikacji z zespołem, bliskimi pacjenta oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych; przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz okolicznościach występujących w okresie przed i około zatrzymania krążenia; Pokazy: Demonstracje działań przez grupę doświadczonych instruktorów mającą na celu przekazanie, na podstawie symulowanych scenariuszy, umiejętności oceny krytycznie chorego dziecka i podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych. Odbywają się one przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki. Resuscytacja ocena: Kursanci są poddawani ocenie ciągłej podczas symulowanych scenariuszy. Podlegają jej ich umiejętności w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych, przeprowadzenia w bezpieczny sposób defibrylacji oraz znajomości algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia. Ostatniego dnia kursu przeprowadzony jest egzamin praktyczny oraz test wyboru, tematyką obejmujący treści poruszane podczas kursu. Pozytywny wynik ze sprawdzianu teoretycznego i praktycznego wiąże się z otrzymaniem certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji ważnego na okres 5 lat.   Źródło: csmed.pl...